Bozen

BURKHARDT Italia GmbH
Kopernikusstraße 13/A
39100 Bozen/Italien
Tel.: +39(0)471 933 - 915
Fax: +39(0)471 1933 - 251
E-Mail: italia@burkhardt-gmbh.com